Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Pappersstopp i tillvalsmagasinet

 1. Öppna lucka B.

  VAR FÖRSIKTIG – VARM YTA:  Insidan av skrivaren kan vara varm. Förebygg risken för brännskador genom att vänta tills ytan har svalnat.

 2. Ta bort papperet som har fastnat.

  Obs!  Kontrollera att alla pappersrester är borttagna.

 3. Stäng luckan.

 4. Öppna lucka E.

 5. Ta bort papperet som har fastnat.

  Obs!  Kontrollera att alla pappersrester är borttagna.

 6. Stäng luckan.

 7. Ta bort tillvalsmagasinet.

 8. Ta bort papperet som har fastnat.

  Obs!  Kontrollera att alla pappersrester är borttagna.

 9. Sätt tillbaka magasinet.

Var denna artikel användbar?
Top