Skip to Content Information Center
Lexmark MC3224

Skenovanie na pamäťovú jednotku flash

  Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých modeloch tlačiarní.

 1. Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.

 2. Vložte pamäťovú jednotku flash.

 3. Klepnite na položku Skenovať do jednotky USB a v prípade potreby upravte nastavenia.

  Poznámky:

  • Ak chcete naskenovaný dokument uložiť do priečinka, dotknite sa položky Skenovanie do, vyberte priečinok a potom sa dotknite položky Skenovať sem.
  • Ak sa obrazovka jednotky USB nezobrazí, dotknite sa položky Jednotka USB na ovládacom paneli.
 4. Naskenujte dokument.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Ak chcete predísť strate údajov alebo zlyhaniu tlačiarne, počas aktívnej tlače, načítavania alebo zapisovania na pamäťové zariadenie sa nedotýkajte jednotky flash ani tlačiarne v zobrazenej oblasti.

Pomohol vám tento článok?
Top