Skip to Content Information Center
Lexmark MC3224

Vypnutie chybového hlásenia „Nie je nastavený server SMTP“

Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek  > Nastavenia > E‑mail > Nastavenie e‑mailu > Vypnúť chybu „Nie je nastavený server SMTP“ > Zap..

Aby ste zabránili opätovnému výskytu chyby, vykonajte jeden alebo viacero z nasledujúcich krokov:

Pomohol vám tento článok?
Top