Skip to Content Information Center
Lexmark CX331

Lexmark CX331

Printer aansluiten op een Wi-Fi-netwerk

Controleer het volgende voor u begint:

 • Actieve adapter is ingesteld op Automatisch. Selecteer in het startscherm Instellingen > Netwerk/poorten > Netwerkoverzicht > Actieve Adapter.
 • De Ethernet-kabel is niet aangesloten op de printer.

  De wizard voor draadloze installatie in de printer gebruiken

  Controleer of de printerfirmware is bijgewerkt voordat u de wizard gebruikt. Zie Firmware bijwerken voor meer informatie.

 1. Ga in het beginscherm naar  > Instellingen.

 2. Selecteer een Wi-Fi-netwerk en typ vervolgens het netwerkwachtwoord.

 3. Raak Gereed aan.

  Het menu Instellingen op de printer gebruiken

 1. Raak in het startscherm Instellingen > Netwerk/poorten > Draadloos > Configuratie via printerscherm > Netwerk kiezen aan.

 2. Selecteer een Wi-Fi-netwerk en typ vervolgens het netwerkwachtwoord.

 3. Opmerking:  Voor Wi-Fi-netwerkklare printermodellen verschijnt tijdens de eerste installatie een vraagvenster voor het instellen van het Wi-Fi-netwerk.

  Lexmark Mobile Assistant gebruiken

 1. Afhankelijk van uw mobiele apparaat, downloadt u de Lexmark Mobile Assistant-toepassing vanuit de Google Play™ store of App Store.

 2. Raak in het startscherm van de printer Instellingen > Netwerk/poorten > Draadloos > Configuratie via mobiele app > Printer-ID aan.

 3. Start de app vanaf uw mobiele apparaat en accepteer vervolgens de gebruiksvoorwaarden.

  Opmerking:  Klik indien nodig om toestemming te geven.

 4. Tik op Verbinden met printer > Ga naar Wi-Fi-instellingen.

 5. Verbind uw mobiele apparaat met het draadloze netwerk van de printer.

 6. Ga terug naar de app en tik vervolgens op Wi-Fi-verbinding instellen

 7. Selecteer een Wi-Fi-netwerk en typ vervolgens het netwerkwachtwoord.

 8. Tik op Gereed.

Was dit artikel nuttig?
Top