Skip to Content Information Center
Lexmark MC3224

Pripojenie tlačiarne k sieti Wi-Fi

Pred začatím skontrolujte nasledujúce:

 • Aktívny adaptér je nastavený na možnosť Automaticky. Na domovskej obrazovke sa dotknite položky Nastavenia > Sieť/porty > Prehľad siete > Aktívny adaptér.
 • Ethernetový kábel nie je pripojený k tlačiarni.

  Používanie sprievodcu bezdrôtovej funkcie v tlačiarni

  Pred použitím sprievodcu skontrolujte, či je firmvér tlačiarne aktualizovaný. Ďalšie informácie nájdete v časti Aktualizácia firmvéru.

 1. Na domovskej stránke sa dotknite položky  > Nastaviť teraz.

 2. Vyberte sieť Wi-Fi a potom zadajte heslo siete.

 3. Dotknite sa položky Hotovo.

  Používanie ponuky Nastavenia v tlačiarni

 1. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Sieť/porty > Bezdrôtové > nastavenie na paneli tlačiarne > Vybrať sieť.

 2. Vyberte sieť Wi-Fi a potom zadajte heslo siete.

 3. Poznámka:  V prípade modelov tlačiarní, ktoré podporujú pripojenie k sieti Wi-Fi, sa počas úvodného nastavenia zobrazí výzva na nastavenie siete Wi-Fi.

  Používanie mobilného asistenta spoločnosti Lexmark

 1. V závislosti od vášho mobilného zariadenia si stiahnite mobilného asistenta spoločnosti Lexmark v internetovom obchode Google Play alebo v internetovom obchode App Store.

 2. Na domovskej obrazovke tlačiarne sa dotknite položiek Nastavenia > Sieť/porty > Bezdrôtové > nastavenie pomocou mobilnej aplikácie > Identifikátor tlačiarne.

 3. Spustite aplikáciu zo svojho mobilného zariadenia a potom prijmite Podmienky používania.

  Poznámka:  Ak je to potrebné, udeľte povolenia.

 4. Ťuknite na položku Pripojiť k tlačiarni > Prejsť na nastavenia siete Wi‑Fi.

 5. Pripojte svoje mobilné zariadenie k bezdrôtovej sieti tlačiarne.

 6. Vráťte sa do aplikácie a potom ťuknite na položku Nastaviť pripojenie Wi-Fi.

 7. Vyberte sieť Wi-Fi a potom zadajte heslo siete.

 8. Ťuknite na možnosť Hotovo.

Pomohol vám tento článok?
Top