Skip to Content Information Center
Lexmark MC3224

Konfigurácia funkcie Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct je technológia typu peer-to-peer, ktorá umožňuje bezdrôtovým zariadeniam priamo sa pripojiť k tlačiarni s aktivovanou sieťou Wi-Fi Direct bez používania prístupového bodu (bezdrôtový smerovač).

 1. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Sieť/porty > Wi-Fi Direct.

 2. Nakonfigurujte nastavenia.

  • Povoliť funkciu siete Wi‑Fi Direct – funkcia umožňuje tlačiarni vysielať v svojej vlastnej sieti Wi‑Fi Direct.
  • Názov siete Wi‑Fi Direct – funkcia priradí názov sieti Wi‑Fi Direct.
  • Heslo siete Wi‑Fi Direct – funkcia priradí heslo na nastavenie zabezpečenia bezdrôtovej komunikácie pri používaní pripojenia typu peer-to-peer.
  • Zobraziť heslo na stránke Nastavenie – funkcia zobrazí heslo na stránke nastavenia siete.
  • Automaticky prijať požiadavky stlačením tlačidla– funkcia umožňuje tlačiarni prijímať požiadavky na pripojenie automaticky.
  • Poznámka:  Prijímanie požiadaviek stlačením tlačidla nie je zabezpečené.

 3. Poznámky:

  • V predvolenom nastavení sa na displeji tlačiarne nezobrazuje heslo siete Wi-Fi Direct. Ak chcete zobraziť heslo, aktivujte ikonu náhľadu hesla. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Zabezpečenie > Rôzne > Povoliť odhalenie hesla/kódu PIN.
  • Ak chcete zistiť heslo siete Wi-Fi Direct bez jeho zobrazenia na displeji tlačiarne, na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Správy > Sieť > Stránka nastavenia siete.
Pomohol vám tento článok?
Top