Skip to Content Information Center
Lexmark MC3224

Zadržiavanie faxov

Poznámka:  Skontrolujte, či je fax nakonfigurovaný. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie tlačiarne na faxovanie.

  1. Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

    Poznámky:

    • Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
    • Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa webová stránka správne načítala.
  2. Kliknite na Nastavenia > Fax > Nastavenie faxu > Nastavenia príjmu faxov > Zadržiavanie faxov.

  3. Vyberte režim.

  4. Použite zmeny.

Pomohol vám tento článok?
Top