Skip to Content Information Center
Lexmark CX331

Lexmark CX331

Datum en tijd van de fax instellen

    Opmerking:  Controleer of de fax is geconfigureerd. Zie Printer instellen voor faxen voor meer informatie.

  1. Raak vanaf het beginscherm Instellingen > Apparaat >Voorkeuren Datum en tijd > Configureren aan.

  2. Configureer de instellingen.

Was dit artikel nuttig?
Top