Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Skicka ett fax

Obs!  Se till att faxen har konfigurerats. Mer information finns i Ställa in skrivaren för att faxa.

Använda kontrollpanelen

 1. Placera ett originaldokument i den automatiska dokumentmatarens magasin eller på skannerglaset.

 2. På startskärmen trycker du på Fax och anger sedan den information som behövs.

  Justera inställningarna om det behövs.

 3. Skicka faxet.

Med hjälp av datorn

Se efter att faxdrivrutinen har installerats innan du börjar. Mer information finns i Installera faxdrivrutinen.

  För Windows-användare

 1. Öppna dialogrutan Skriv ut i det dokument som du försöker faxa.

 2. Välj skrivare och klicka sedan på Egenskaper, Inställningar, Alternativ eller Installation.

 3. Klicka på Fax > Aktivera fax > Visa alltid inställningar innan faxning och ange mottagarens nummer.

  Konfigurera andra faxinställningar om det behövs.

 4. Skicka faxet.

  För Macintosh-användare

 1. Med ett dokument öppet väljer du File (Arkiv) > Print (Skriv ut).

 2. Välj skrivaren som har - Fax tillagt efter namnet.

 3. Ange mottagarens nummer i Till-fältet.

  Konfigurera andra faxinställningar om det behövs.

 4. Skicka faxet.

Var denna artikel användbar?
Top