Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Ställa in fax på en standardtelefonlinje

Obs!  De här anvisningarna gäller endast för skrivare som har stöd för analog fax. Mer information finns i Fax som stöds.

VAR FÖRSIKTIG– RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:  För att undvika att få en elektrisk stöt bör du inte konfigurera produkten eller göra andra elektriska anslutningar med t.ex. nätsladden, faxfunktionen eller telefonen under åskväder.

VAR FÖRSIKTIG– RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:  För att undvika att få en elektrisk stöt bör du inte använda faxen under åskväder.

VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:  För att minska brandrisken använder du endast en 26 AWG-kabel eller större telekommunikationskabel (RJ-11) vid anslutning av den här produkten till det allmänna telenätet. För användare i Australien: Sladden måste vara godkänd av Australian Communications and Media Authority.

Lösning 1: Skrivaren är ansluten till en reserverad faxlinje

  1. Anslut ena änden av telefonsladden till linjeporten på skrivaren.

  2. Anslut den andra änden av kabeln till ett analogt telefonjack.

Anmärkningar:

  • Du kan ställa in skrivaren så att den tar emot fax automatiskt (ställ in Autosvar på ) eller manuellt (ställ in Autosvar på Av).
  • Om du vill ta emot fax automatiskt ställer du in skrivaren så att den svarar efter ett angett antal ringsignaler.

Lösning 2: Skrivaren delar linjen med en telefonsvarare

Obs!  Om du använder en tjänst för särskild ringsignal ställer du in rätt ringmönster för skrivaren. I annat fall tar inte skrivaren emot fax även om du ställt in den på att ta emot fax automatiskt.

Ansluten till ett annat jack

  1. Anslut ena änden av telefonsladden till linjeporten på skrivaren.

  2. Anslut den andra änden av kabeln till ett analogt telefonjack.

Anmärkningar:

  • Om du endast har ett telefonnummer på linjen ställer du in skrivaren så att den tar emot fax automatiskt.
  • Ställ in skrivaren så att den svarar på samtal två ringsignaler efter telefonsvararen. Du kan till exempel ställa in telefonsvararen så att den svarar efter fyra signaler och sedan ställa in skrivarinställningen Signaler till svar så att den svarar efter sex signaler.
Var denna artikel användbar?
Top