Skip to Content Information Center
Lexmark MS331

Lexmark MS331

בחירת מיקום עבור המדפסת

 • השאר מספיק מקום לפתיחת מגשים, מכסים ודלתות ולהתקנת אפשרויות חומרה שונות.
 • מקם את המדפסת ליד שקע חשמלי.
 • זהירות—פוטנציאל לפציעה:  כדי להימנע מסכנת התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמל בעל דירוג והארקה מתאימים, אשר ממוקם בקרבת המוצר ונגיש בקלות.

  זהירות—סכנת שוק:  למניעת סכנת התחשמלות, אל תציב מוצר זה ואל תשתמש בו בקרבת מים או במקומות לחים.

 • ודא שהאוורור בחדר עומד בגרסה המעודכנת של תקן ASHRAE 62 או של תקן CEN Technical Committee 156.
 • ספק משטח שטוח, חזק ויציב.
 • שמור על המדפסת:
  • נקיה, יבשה וללא אבק
  • הרחק ממהדקי נייר ומסיכות הידוק שעלולים ליפול לתוכה בקלות
  • רחוק מזרימת אוויר ישירה של מזגנים, תנורים או מאווררים.
  • ללא תנאי שמש ישירה או לחות קיצונית
 • שים לב לטמפרטורות המומלצות והימנע מתנודות בטמפרטורה.
 • טמפרטורת הסביבה

  10°C עד 32.2°C (50°F עד 90°F)

  טמפרטורת אחסון

  ‎-40°C עד 40°C ‏(‎-40°F עד 104°F)
 • אפשר את זרימת הכמות המומלצת של מקום סביב המדפסת לאוורור מתאים.
 • 1

  חלק עליון

  305 מ"מ (12 אינץ')

  2

  גב

  100 מ"מ (3.94 אינץ')

  3

  צד ימין

  76.3 מ"מ (3 אינץ')

  4

  חזית

  305 מ"מ (12 אינץ')
  השטח הפנוי המינימלי הנדרש מול המדפסת הוא 76 מ"מ (3 אינץ').

  5

  צד שמאל

  110 מ"מ (4.33 אינץ')
האם מאמר זה הועיל לך?
Top