Skip to Content Information Center
Lexmark MS431

Преглед на отчетите

    Можете да прегледате няколко отчета от Embedded Web Server. Тези отчети са полезни при оценяване на състоянието на принтера, мрежата и консумативите.

  1. Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

    Забележки:

    • Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
    • В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите страницата правилно.
  2. Кликнете върху Reports (Отчети) и след това върху типа отчет, който желаете да прегледате.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top