Skip to Content Information Center
Lexmark MS431

Изтриване на паметта на принтера

За да изтриете енергозависимата памет или буферираните данни, изключете принтера.

    За изтриване на енергонезависимата памет или отделни настройки, настройки на устройството и мрежата, настройки на защитата и вградени решения извършете следното:

  1. От контролния панел се придвижете до:

    Настройки >  > Устройство >  > Поддръжка >  > Изтриване, когато не работи >  > Изчистване на цялата информация на енергонезависимата памет >  > Да > 

  2. Изберете или Избиране на първоначална настройка, или Оставяне на принтера офлайн, след което натиснете .

Полезна ли ви беше тази статия?
Top