Skip to Content Information Center
Lexmark MS431

Проверка на свързването на принтера

  1. От контролния панел се придвижете до:

    Настройки >  > Отчети >  > Мрежа >  > Страница за настройка на мрежа > 

  2. Проверете първия раздел на страницата и потвърдете, че състоянието е свързано.

    Ако състоянието е Не е свързано, отворът за LAN може да не е активен или мрежовият кабел може да е разкачен или дефектен. Свържете се с вашия администратор за помощ.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top