Skip to Content Information Center
Lexmark MS431

Свързване на принтера към безжична мрежа чрез Wi‑Fi Protected Setup (WPS)

Забележка:  Тази функция е налична само за някои модели принтери.

Преди да започнете, се уверете, че:

 • Точката за достъп (безжичния рутер) е сертифицирана по WPS или е съвместима с WPS. За повече информация вижте документацията, доставена с точката за достъп.
 • Безжичен мрежов адаптер е инсталиран на вашия принтер. За повече информация вижте инструкциите, доставени с адаптера.
 • Уверете се, че Active Adapter (Активен адаптер) е зададен на Auto (Автоматично). От контролния панел се придвижете до:
 • Settings (Настройки) >  > Network/Ports (Мрежа/портове) >  > Network Overview (Преглед на мрежата) >  > Active Adapter (Активен адаптер) >  > Auto (Автоматично) > 

  Използване на метода чрез натискане на бутон

 1. От контролния панел се придвижете до:

  Настройки >  > Мрежи/портове >  > Безжична >  > Защитено конфигуриране на Wi‑Fi >  > Метод за стартиране с бутон > 

 2. Следвайте инструкциите на дисплея.

  Използване на метода с персонален идентификационен номер (PIN)

 1. От контролния панел се придвижете до:

  Настройки >  > Мрежа/портове >  > Безжична >  > Защитено конфигуриране на Wi‑Fi >  > Метод на стартиране с ПИН > 

 2. Копирайте осемцифрения WPS PIN.

 3. Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на точката за достъп в полето за адрес.

  Забележки:

  • За да разберете IP адреса, вижте документацията, доставена с точката за достъп.
  • В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.
 4. Отворете на настройките за WPS. За повече информация вижте документацията, доставена с точката за достъп.

 5. Въведете осемцифрения PIN и след това запишете промените.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top