Skip to Content Information Center
Lexmark MS431

Дезактивиране на Wi‑Fi мрежата

Забележка:  Тази функция е налична само за някои модели принтери.

  1. От контролния панел на принтера се придвижете до:

    Settings (Настройки) >  > Network/Ports (Мрежа/Портове) >  > Network Overview (Преглед на мрежата) >  > Active Adapter (Активен адаптер) >  > Standard Network (Стандартна мрежа) > 

  2. Следвайте инструкциите на дисплея.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top