Skip to Content Information Center
Lexmark MS431

Свързване на принтера с Wi‑Fi мрежа

Забележка:  Тази функция е налична само за някои модели принтери.

Преди да започнете, се уверете, че:

 • Active Adapter (Активен адаптер) е зададен на Auto (Автоматично). От контролния панел отидете до Settings (Настройки) >  > Network/Ports (Мрежа/портове) >  > Network Overview (Преглед на мрежата) >  > Active Adapter (Активен адаптер) >  > Auto (Автоматично) > .
 • Ethernet кабелът не е свързан към принтера.

  Използване на контролния панел

 1. От контролния панел отидете до:

  Settings (Настройки) >  > Network/Ports (Мрежа/портове) >  > Wireless (Безжична връзка) >  > Setup On Printer Panel (Конфигуриране на панела на принтера) >  > Choose Network (Избор на мрежа) > 

 2. Изберете Wi‑Fi мрежа, след което въведете паролата на мрежата.

  Забележка:  При моделите на принтер с Wi‑Fi мрежова функционалност по време на първоначалната настройка се появява подкана за настройка на Wi‑Fi мрежата.

  Използване на Lexmark Mobile Assistant

 1. В зависимост от мобилното Ви устройство изтеглете приложението Мобилен асистент на Lexmark от Google Play™ или от App Store.

 2. От контролния панел на принтера се придвижете до:

  Settings (Настройки) >  > Network/Ports (Мрежа/портове) >  > Wireless (Безжична връзка) >  > Setup Using Mobile App (Конфигуриране чрез използване на мобилно приложение) >  > Printer ID (ИД на принтера) > 

 3. Стартирайте приложението от мобилното си устройство, след което приемете условията за използване.

  Забележка:  Ако е необходимо, предоставете разрешения.

 4. Докоснете Connect to Printer (Свързване към принтер) > Go to Wi‑Fi Settings (Отидете до Wi‑Fi настройките).

 5. Свържете мобилното си устройство към безжичната мрежа на принтера.

 6. Върнете се към приложението, след което докоснете Setup Wi-Fi Connection (Конфигуриране на Wi-Fi връзка).

 7. Изберете Wi-Fi мрежа, след което въведете паролата на мрежата.

 8. Докоснете Done (Готово).

Полезна ли ви беше тази статия?
Top