Skip to Content Information Center
Lexmark MS431

Свързване на компютър към принтера

Преди да свържете своя компютър, се уверете, че Wi‑Fi Direct е конфигуриран. За повече информация вижте Конфигуриране на Wi‑Fi Direct.

  За потребители на Windows

 1. Отворете Printers & scanners (Принтери и скенери), след което кликнете върху Add a printer or scanner (Добавяне на принтер или скенер).

 2. Кликнете върху Show Wi-Fi Direct printers (Показване на принтери с Wi-Fi Direct), след което изберете името на принтера с Wi‑Fi Direct.

 3. От дисплея на принтера обърнете внимание на осемцифрения PIN на принтера.

 4. Въведете PIN на принтера в компютъра.

 5. Забележка:  Ако драйверът на принтера вече не е инсталиран, тогава Windows изтегля подходящия драйвер.

  За потребители на Macintosh

 1. Кликнете върху иконата за безжична връзка, след което изберете името на принтера с Wi‑Fi Direct.

  Забележка:  Низът DIRECT-xy (където x и y са два произволни знака) се добавя преди името на Wi-Fi Direct.

 2. Въведете паролата на Wi‑Fi Direct.

Забележка:  Върнете компютъра си към неговата предишна мрежа, след като прекъснете връзката с Wi-Fi Direct мрежата.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top