Skip to Content Information Center
Lexmark MS431

Настройка на поверителен печат

Елемент от менюОписание

Забележка:  Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.

  Макс. невалидни PIN кодове

 • 2 – 10 (0*)

Задава броя пъти за въвеждане на невалиден PIN.

Забележки:

 • Стойност нула изключва тази настройка.
 • Когато се достигне лимитът, заданията за печат за това потребителско име и PIN се изтриват.

  Срок на поверително задание

 • Изкл.*
 • 1 Hour (1 час)
 • 4 Hours (4 часа)
 • 24 Hours (24 часа)
 • 1 Week (1 седмица)

Задава времето на изтичане за поверителни задания за печат.

Забележки:

 • Ако този елемент от менюто се смени, докато поверителните задания за печат се намират в паметта на принтера, срокът за тези задания не се променя на новата стойност по подразбиране.
 • Ако принтерът се изключи, тогава всички поверителни задания, задържани в паметта на принтера, се изтриват.

  Повтаряне на срока на задание

 • Изкл.*
 • 1 Hour (1 час)
 • 4 Hours (4 часа)
 • 24 Hours (24 часа)
 • 1 Week (1 седмица)

Задава срока за заданието за печат, което желаете да повторите.

  Потвърждаване на крайния срок на задание

 • Изкл.*
 • 1 Hour (1 час)
 • 4 Hours (4 часа)
 • 24 Hours (24 часа)
 • 1 Week (1 седмица)

Задава срока, през който принтерът отпечатва копие за потребителя, за да провери качеството му, преди да отпечата останалите копия.

  Резервиране на срока на задание

 • Изкл.*
 • 1 Hour (1 час)
 • 4 Hours (4 часа)
 • 24 Hours (24 часа)
 • 1 Week (1 седмица)

Конфигуриране на срока, през който принтерът съхранява задания за печат за отпечатване, по-късно.

  Require All Jobs to be Held (Изискване всички задания да бъдат задържани)

 • Изкл.*
 • Вкл.

Настройва принтера да задържи всички задания за печат.

  Запазване на дублирани документи

 • Изкл.*
 • Вкл.

Позволява съхранението на документи със същото име на файл.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top