Skip to Content Information Center
Lexmark MS431

Ограничения за вход

Елемент от менюОписание

Забележка:  Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.

  Неуспешни опити за вход

 • 1 – 10 (3*)

Задава броя неуспешни опити за влизане, преди потребителят да бъде блокиран.

  Недостатъчно време

 • 1–60 minutes (5*) (1 – 60 минути (5*)

Задава времевата рамка между неуспешните опити за влизане, преди потребителят да бъде блокиран.

  Време за заключване

 • 1–60 minutes (5*) (1 – 60 минути (5*)

Задава времето за заключване.

  Web Login Timeout (Край на време за уеб влизане)

 • 1–120 minutes (10*) (1 – 120 минути (10*)

Задава закъснението за дистанционно влизане, преди потребителят да бъде изключен автоматично.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top