Skip to Content Information Center
Lexmark MS431

Разни

Елемент от менюОписание

Забележка:  Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.

  Разрешение за отпечатване

 • Off (Изкл.)*
 • On (Вкл.)

Позволява на потребителя да отпечатва.

  Security Reset Jumper (Джъмпер за нулиране на защитата)

 • Enable “Guest” access (Разрешаване на достъп на „Гост“)*
 • No Effect (Няма ефект)

Посочете потребителски достъп до принтера.

Забележки:

 • Джъмперът е разположен до иконата за заключване на контролерната платка.
 • Enable “Guest” access (Разрешаване на достъп на „Гост“) предоставя на всички лица достъп до всички аспекти на принтера.
 • No Effect (Няма ефект) може да направи достъпа до принтера невъзможен, когато няма достъпна задължителна информация за защита.

  Minimum Password Length (Минимална дължина на паролата)

 • 0 – 32

Посочете дължината на паролата.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top