Skip to Content Information Center
Lexmark MS431

Универсално конфигуриране

Елемент от менюОписание

Забележка:  Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.

  Мерни единици

 • Инчове
 • Милиметри

Определя единицата за измерване за универсалната хартия.

Забележка:  Инчове e фабричната настройка по подразбиране в САЩ. Милиметри е международната фабрична настройка по подразбиране.

  Ширина на вертикалната ориентация

 • 3,90 – 14,17  инча (8,50*)
 • 99 – 360  mm (216*)

Задава ширината на вертикалната ориентация на универсалната хартия.

  Височина на портрета

 • 3,90 – 14,17  инча (14*)
 • 99 – 360  mm (356*)

Задава височината на вертикалната ориентация на универсалната хартия.

  Посока на подаване

 • Къса страна*
 • Дълга страна

Настройва принтера да взема хартия от посоката на късата или дългата страна.

Забележка:  Дълга страна се появява само когато най-дългата страна е по-къса от максималната поддържана ширина.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top