Skip to Content Information Center
Lexmark MS431

Публичен

Елемент от менюОписание

  Управление на разрешения

 • Достъп до функции
  • Достъп до задържани задания
  • Отмяна на задания в устройството
  • Смяна на език
  • Протокол за интернет печат (IPP)
  • B/W Print (Черно-бял печат)

Контролира достъпа до функциите на принтера.

  Управление на разрешения

 • Административни менюта
  • Security Menu (Меню за сигурност)
  • Network/Ports Menu (Меню мрежа/портове)
  • Меню „Хартия“
  • Меню Reports (Отчети)
  • Function Configuration Menus (Менюта конфигуриране на функция)
  • Меню Supplies (Консумативи)
  • SE меню
  • Menu Device (Меню устройство)

Контролира достъпа до менютата на принтера.

  Управление на разрешения

 • Управление на устройство
  • Външно управление
  • Актуализации на фърмуера
  • Import/Export All Settings (Импортиране/експортиране на всички настройки)
  • Изтр. при неизправност
  • Достъп до Embedded Web Server

Контролира достъпа до опциите за управление на принтера.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top