Skip to Content Information Center
Lexmark MS431

Kablosuz

Menü öğesiAçıklama

Mobil Uygulamayı Kullanarak Kur

Lexmark Mobile Assistant uygulamasını kullanarak kablosuz bağlantıyı yapılandırır.

  Yazıcı Paneli Üzerinden Kurulum

 • Ağ Seç
 • Wi-Fi Ağı Ekleme
  • Ağ Adı
  • Ağ Modu
  • Kablosuz Güvenlik Modu (Devre dışı*)

Yazıcının bağlandığı kablosuz ağı belirler.

Not:  Bu menü öğesi, Embedded Web Server'da Kablosuz Bağlantı Kurulumu olarak görünür.

  Wi‑Fi Protected Setup

 • Düğme Yöntemini Başlat
 • PIN Yöntemini Başlatma

Kablosuz ağ bağlantısı kurun ve ağ güvenliğini etkinleştirin.

Notlar:

 • Düğme Yöntemini Başlat seçeneği, belirlenen sürede hem yazıcıdaki hem de erişim noktasındaki (kablosuz yönlendirici) düğmelere basıldığında yazıcının bir kablosuz ağa bağlanmasını sağlar.
 • PIN Yöntemini Başlat seçeneği, yazıcıdaki bir PIN erişim noktasının kablosuz ayarlarına girildiğinde yazıcıyı kablosuz ağa bağlar.

  Uyumluluk

 • 802.11b/g/n (2,4 GHz)*

Kablosuz ağ için kablosuz standardını belirtir.

  Kablosuz Güvenlik Modu

 • Devre dışı*
 • WEP
 • WPA2/WPA-Kişisel
 • WPA2-Kişisel
 • 802.1x - RADIUS

Yazıcıyı kablosuz aygıtlara bağlamaya yönelik güvenlik türünü ayarlar.

  WEP Kimlik Doğrulama Modu

 • Otomatik*
 • Paylaştırılmış

Yazıcı tarafından kullanılan Wireless Encryption Protocol (WEP) türünü ayarlar.

Not:  Bu menü öğesi yalnızca Kablosuz Güvenlik ModuWEP olarak ayarlandığında görünür.

WEP Anahtarı Ayarla

Güvenli kablosuz bağlantı için bir WEP parolası belirtir.

Not:  Bu menü öğesi yalnızca Kablosuz Güvenlik ModuWEP olarak ayarlandığında görünür.

  WPA2-Kişisel

 • AES*

WPA2 üzerinden kablosuz güvenliği etkinleştirir.

Not:  Bu menü öğesi yalnızca Kablosuz Güvenlik ModuWPA2-Kişisel olarak ayarlandığında görünür.

PSK Ayarla

Güvenli kablosuz bağlantı için bir parola ayarlar.

Not:  Bu menü öğesi yalnızca Kablosuz Güvenlik ModuWPA2/WPA-Kişisel veya WPA2-Kişisel olarak ayarlandığında görünür.

  WPA2/WPA‑Kişisel

 • AES*

WPA2/WPA üzerinden kablosuz güvenliği etkinleştirir.

Not:  Bu menü öğesi yalnızca Kablosuz Güvenlik ModuWPA2/WPA-Kişisel olarak ayarlandığında görünür.

  802.1x Şifreleme Modu

 • WPA+
 • WPA2*

802.1x standardı üzerinden kablosuz güvenliği etkinleştirir.

Not:  Bu menü öğesi yalnızca Kablosuz Güvenlik Modu802.1x - Radius olarak ayarlandığında görünür.

  IPv4

 • DHCP'yi Etkinleştir
  • Açık*
  • Kapalı

Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü'nü (DHCP) etkinleştirir.

Not:  DHCP, bir sunucunun ağdaki her aygıta dinamik olarak IP adresi ve diğer ağ yapılandırma parametrelerini atamasını ve böylece aygıtların diğer IP ağlarıyla iletişim kurmasını sağlayan standart bir protokoldür.

  IPv4

 • Statik IP Adresini Ayarla
  • IP Adresi
  • Ağ Maskesi
  • Ağ Geçidi

Yazıcınızın statik IP adresini ayarlar.

  IPv6

 • IPv6'yi Etkinleştir
  • Açık*
  • Kapalı

Yazıcıda IPv6 özelliğini etkinleştirin.

  IPv6

 • DHCPv6'yi Etkinleştir
  • Kapalı*
  • Açık

Yazıcıda DHCPv6 özelliğini etkinleştirin.

  IPv6

 • Durum Bilgisi İçermeyen Adres Otomatik Yapılandırması
  • Kapalı
  • Açık*

Ağ bağdaştırıcısını, bir yönlendirici tarafından sağlanan otomatik IPv6 adresi yapılandırmasını kabul edecek şekilde ayarlar.

  IPv6

 • DNS Adresi

DNS sunucusu adresini belirler.

  IPv6

 • Elle Atanmış IPV6

IPv6 adresini atar.

Not:  Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

  IPv6

 • Elle Atanmış IPV6 Yönlendirici

IPv6 yönlendirici adresini atar.

Not:  Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

  IPv6

 • Adres Öneki
  • 0-128 (64*)

Adres önekini belirler.

  IPv6

 • Tüm IPv6 Adresleri

Tüm IPv6 adreslerini gösterir.

  IPv6

 • Tüm IPv6 Yönlendirici Adresleri

Tüm IPv6 yönlendirici adreslerini gösterir.

  Ağ Adresi

 • UAA
 • LAA

Ağ adreslerini görüntüler.

  PCL SmartSwitch

 • Açık*
 • Kapalı

Bir yazdırma işi gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL öykünmesine geçirir.

Not:  PCL SmartSwitch kapalıysa yazıcı gelen verileri incelemez ve Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.

  PS SmartSwitch

 • Açık*
 • Kapalı*

Bir yazdırma işi gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS öykünmesine geçirir.

Notlar:

 • Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.
 • PS SmartSwitch kapalıysa yazıcı gelen verileri incelemez ve Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.

  Mac İkili PS

 • Otomatik*
 • Açık
 • Kapalı

Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript yazdırma işlerini işlemek için ayarlar.

Notlar:

 • Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.
 • Açık, ham ikili PostScript yazdırma işlerini işler.
 • Kapalı, yazdırma işlerini standart protokolü kullanarak filtreler.
Bu makale size yardımcı oldu mu?
Top