Skip to Content Information Center
Lexmark MS331

Lexmark MS331

נייר לא קביל

סוגי הנייר הבאים אינם מומלצים לשימוש במדפסת:

  • נייר שעבר טיפול כימי לצורך ביצוע עותקים ללא שימוש בנייר העתקה, הידוע גם כנייר כימי, נייר העתקה ללא פחמן (CCP) או נייר ללא צורך בפחמן (NCR).
  • נייר מודפס מראש עם כימיקלים העלולים לזהם את המדפסת
  • נייר מודפס מראש העלול להיות מושפע מהטמפרטורה ב- fuser של המדפסת
  • נייר מודפס מראש המחייב התאמה (מיקום ההדפסה המדויק בעמוד) גדולה מ- ±2.3  מ"מ (±0.9  אינץ'), כדוגמת טפסים של זיהוי תווים אופטי (OCR)
  • בחלק מהמקרים, ניתן לבצע התאמה באמצעות יישום תוכנה להדפסה מוצלחת על טפסים מסוג זה.
  • ניירות מצופים (נייר מודבק הניתן להפרדה), ניירות סינטטיים, ניירות תרמיים
  • ניירות עם קצוות מחוספסים, ניירות עם מרקם מחוספס או כבד, או ניירות מסולסלים
  • ניירות ממוחזרים אשר אינם עומדים בתקן EN12281:2002 (אירופאי)
  • נייר ששוקל פחות מ- 60  גרם/מ"ר (‏‎16  lb)
  • טפסים או מסמכים מרובי חלקים
האם מאמר זה הועיל לך?
Top