Skip to Content Information Center
Lexmark MS331

Lexmark MS331

מאפייני נייר

מאפייני הנייר הבאים משפיעים על איכות ואמינות ההדפסה. שקול גורמים אלה לפני ההדפסה איתם.

משקל

במגש הסטנדרטי ניתן להזין נייר עם סיבים לאורך שמשקלו 60 עד 120  גרם/מ"ר (16 עד 32 ליברות). נייר במשקל נמוך מ-60  גרם/מ"ר(‎16  ליברות) עשוי שלא להיות קשיח מספיק בכדי להיות מוזן כראוי, ועלול לגרום לחסימות.

הסתלסלות

הסתלסלות היא הנטייה של נייר להסתלסל בקצוות. הסתלסלות יתרה עלולה לגרום לבעיות בהזנת נייר. הסתלסלות עלולה להופיע לאחר שהנייר עובר דרך המדפסת, שבה הוא נחשף לטמפרטורות גבוהות. אחסון נייר שלא באריזתו המקורית בסביבה חמה, לחה, קרה או יבשה עלול לגרום להסתלסלות הנייר לפני ההדפסה ולגרום לבעיות בהזנת הנייר.

רמת חספוס

רמת החספוס של הנייר משפיעה ישירות על איכות ההדפסה. אם הנייר מחוספס מדי, הטונר אינו יכול להיצמד אליו כהלכה. אם הנייר חלק מדי, הוא עלול לגרום לבעיות בהזנת הנייר או באיכות ההדפסה. מומלץ להשתמש בנייר שרמת החספוס שלו היא 50 נקודות Sheffield.

תכולת לחות

תכולת הלחות של הנייר משפיעה על איכות ההדפסה ועל יכולתה של המדפסת להזין כהלכה את הנייר. השאר את הנייר בעטיפתו המקורית עד לשימוש. חשיפת הנייר לשינויי לחות עלולה לפגום בביצועיו.

אחסן את הנייר באריזתו המקורית באותה סביבה שבה נמצאת המדפסת במשך 24 עד 48 שעות לפני ההדפסה. הארך את הזמן למספר ימים אם סביבת האחסון או המשלוח שונה מאד מהסביבה שבה נמצאת המדפסת. נייר עבה דורש זמני הכנה ארוכים יותר.

כיוון מרקם הנייר

מרקם מתייחס לכיוון של סיבי הנייר בגיליון. המרקם יכול להיות מרקם לאורך, כשהסיבים הם לאורך הדף, או מרקם לרוחב, כשהסיבים הם לרוחב הדף.

עבור נייר במשקל 60 עד 120   גרם/מ"ר (16-32 ליברות), מומלץ להשתמש בנייר מסוג מרקם לאורך.

תכולת סיבים

רוב הנייר באיכות גבוהה למכונות צילום עשוי מ-100% סיבי עץ כתושים שעברו טיפול כימי מלא. חומר זה מעניק לנייר רמת יציבות גבוהה הגורמת לפחות בעיות בהזנת הנייר ולאיכות הדפסה טובה יותר. נייר המכיל סיבים כגון סיבי כותנה עלול להשפיע לרעה על הטיפול בנייר.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top