Skip to Content Information Center
Lexmark MS431

Възстановяване на фабрични настройки

Елемент от менюОписание

    Възст. настр.

  • Restore all settings (Възст. всички настр.)
  • Restore printer settings (Възст. настр. принтер)
  • Restore network settings (Възстан. мрежови настр.)

Възстановите фабричните настройки по подразбиране на принтера.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top