Skip to Content Information Center
Lexmark MS431

Управление на захранването

Елемент от менюОписание

Забележка:  Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.

  Sleep Mode Profile (Профил на режим на заспиване)

 • Отпечатване от режим на заспиване
  • Оставане в будно състояние след отпечатване
  • Влизане в режим на заспиване след отпечатване*

Задаване на принтера да остане в режим на готовност или да се върне в режим на заспиване след отпечатване.

  Край на време

 • Режим на заспиване
  • 1 – 120 минути (15*)

Задайте времето на готовност, преди принтерът да започне да работи в режим на Заспиване.

  Край на време

 • Време на изчакване за активиране на режим на хибернация
  • Disabled (Забранено)
  • 1 час
  • 2 часа
  • 3 часа
  • 6 часа
  • 1 ден
  • 2 дни
  • 3 дни*
  • 1 седмица
  • 2 седмици
  • 1 месец

Задаване на времето, преди принтерът да се изключи.

  Край на време

 • Време на изчакване за хибернация при връзка
  • Хибернация
  • Без хибернация*

Задаване на Време на изчакване за активиране на режим на хибернация, за да се изключи принтерът, докато съществува активна Ethernet връзка.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top