Skip to Content Information Center
Lexmark MS431

Изображение

Елемент от менюОписание

Забележка:  Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.

  Авт.побиране

 • Вкл.
 • Изкл.*

Изберете най-добрия наличен размер на хартията и ориентация на настройката за дадено изображение.

Забележка:  Когато е зададен на Вкл., този елемент от менюто заменя настройките за мащабиране и ориентация за изображението.

  Инверсия

 • Изкл.*
 • Вкл.

Инвертирани двутонни монохромни изображения.

Забележка:  Това меню не се прилага за GIF или JPEG формати на изображенията.

  Мащабиране

 • Фиксир.горе вляво
 • Най-добро побиране*
 • Фиксир.в център
 • Побир.шир./вис.
 • Побир.височ.
 • Побир.ширина

Коригира изображението, за да се вмести в зоната за печат.

Забележка:  Когато Автоматично побиране е зададена като Вкл., Мащабиране автоматично се задава като Най-добро побиране.

  Ориентация

 • Вертикална ориентация*
 • Пейзаж
 • Reverse Portrait (Обръщане на вертикална ориентация)
 • Reverse Landscape (Обръщане на хоризонтална ориентация)

Определете ориентацията на текста и изображенията на страницата.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top