Skip to Content Information Center
Lexmark MS431

PostScript

Елемент от менюОписание

Забележка:  Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.

  Отпечатване на PS грешка

 • Off (Изкл.)*
 • On (Вкл.)

Отпечатва една страница, която описва грешката PostScript®.

Забележка:  Когато се появи грешка, обработката на заданието спира, принтерът разпечатва съобщение за грешка и останалата част от задание за печат се изчиства.

  Минимална ширина на линията

 • 1 – 30 (2*)

Задава минимална ширина на щрих.

Забележка:  Задания, отпечатани в 1200 dpi, използват стойността директно.

  PS режим на стартиране

 • Off (Изкл.)
 • On (Вкл.)*

Дезактивирайте файла SysStart.

  Край изчакване

 • 15 – 65 535 (40 секунди*)
 • Disabled (Забранено)

Задава времето, през което принтерът да изчаква допълнителни данни, преди да отмени задание за печат.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top