Skip to Content Information Center
Lexmark MS431

PCL

Menü öğesiAçıklama

Not:  Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.

  Yazı Tipi Adı

 • [Mevcut yazı tiplerinin listesi] (Courier*)

Belirlenen yazı tipi kaynağından bir yazı tipi seçer.

  Simge Takımı

 • [Mevcut simge takımının listesi] (10U PC‑8*)

Her yazı tipi adının simge takımını belirtir.

Not:  Bir simge takımı alfabetik ve sayısal karakterler, noktalama işaretleri ve özel simgelerden oluşan bir kümedir. Simge takımları farklı diller veya bilimsel metinler için matematik sembolleri gibi özel programları destekler.

  Karakter Aralığı

 • 0,08-100,00 (10,00*)

Sabit veya tek aralıklı yazı tipleri için karakter aralığını belirleyin.

Not:  Karakter Aralığı, yazının bir yatay inçindeki sabit aralıklı karakterlerin sayısıdır.

  Yönlendirme

 • Dikey*
 • Yatay

Sayfadaki metin ve grafiklerin yönünü belirtir.

  Sayfa Başına Satır

 • 1-255

PCL® veri akışı aracılığıyla yazdırılan her sayfa için metin çizgilerinin sayısını belirler.

Notlar:

 • Bu menü öğesi, seçilen sayıda istenen satırın sayfanın varsayılan kenar boşlukları arasında yazdırılmasına neden olan dikey kaydırmayı etkinleştirir.
 • 60 ABD'de varsayılan fabrika ayarıdır. 64 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.

  PCL5 Minimum Çizgi Genişliği

 • 1-30 (2*)

İlk minimum strok genişliğini ayarlar.

Not:  1200 dpi'de yazdırılan işler değeri doğrudan kullanır.

  PCLXL Minimum Çizgi Genişliği

 • 1-30 (2*)

  A4 Genişliği

 • 198  mm*
 • 203  mm

A4 boyutunda kağıtta mantıksal sayfanın genişliğini ayarlar.

Not:  Mantıksal sayfa, fiziksel sayfada verilerin yazdırıldığı alandır.

  Önce SB sonra SD

 • Kapalı*
 • Açık

Yazıcıyı, satır besleme kontrol komutundan sonra sürgü dönüşü gerçekleştirecek biçimde ayarlar.

Not:  Sürgü dönüşü, imlecin konumunu aynı satırdaki ilk konuma götürmesi için yazıcıya komut veren bir mekanizmadır.

  Önce SD sonra SB

 • Kapalı*
 • Açık

Yazıcıyı, sürgü dönüşü kontrol komutundan sonra satır besleme gerçekleştirecek biçimde ayarlar.

  Tepsi Yeninumara

 • ÇA Besleyici Ata
 • Tepsi Ata [x]
 • Elle Kağıt Ata
 • Elle Zarf Ata

Yazıcıyı, belirli bir kağıt kaynağı talep etmek üzere farklı bir kaynak atamaları seti kullanan farklı bir yazdırma sürücüsü veya özel uygulamayla çalışması için yapılandırır.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

 • Kapalı*: Yazıcı, fabrika varsayılan kağıt kaynağı atamalarını kullanır.
 • Hiçbiri: Kağıt kaynağı, Kağıt Kaynağını Seç komutunu yok sayar.
 • 0-199: Kağıt kaynağına özel bir değer atamak için sayısal bir değer seçin.

  Tepsi Yeninumara

 • Ürt. Ayarlarını Göster

Her kağıt kaynağına atanan varsayılan fabrika değerini gösterir.

  Tepsi Yeninumara

 • Varsay. Geri Yükle

Yeniden tepsi seçme değerlerini fabrika varsayılanlarına geri yükler.

  Yazdırma Zaman Aşımı

 • 1-255 (90 saniye*)
 • Devre dışı

Yazıcı saniye cinsinden belirlenen bir süre zarfında boşta kaldıktan sonra bir yazdırma işini bitirmesi için yazıcıyı ayarlar.

Bu makale size yardımcı oldu mu?
Top