Skip to Content Information Center
Lexmark MS431

IPSec

Забележка:  Това меню се появява само в мрежовите принтери или в принтерите, които са прикачени към сървъри за печат.

Елемент от менюОписание

Забележка:  Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.

  Активиране на IPSec

 • Изкл.*
 • Вкл.

Активира защита на интернет протокол (IPSec).

  Базова конфигурация

 • По подразбиране*
 • Съвместимост
 • Защитено

Задава базовата конфигурация на IPSec.

Забележка:  Този елемент от менюто се появява само когато Активиране на IPSec е зададено на Вкл.

  DH (Diffie‑Hellman) Group Proposal (Предложение на група DH (Diffie-Hellman Group)

 • modp2048 (14)*
 • modp3072 (15)
 • modp4069 (16)
 • modp6144 (17)

Задава криптирането IPSec.

Забележки:

 • Предложение на група DH (Diffie-Hellman) се появява само когато Базова конфигурация е зададена на Съвместимост.
 • IIKE SA работен ресурс (часове) и IPSec SA работен ресурс (часове) се появяват само когато Базова конфигурация е зададена на Защитена.

  IKE SA Lifetime (Hours) (IKE SA работен ресурс (часове)

 • 1
 • 2
 • 4
 • 8
 • 24*

  IPSec SA Lifetime (Hours) (IPSec SA работен ресурс (часове)

 • 1
 • 2
 • 4
 • 8*
 • 24

  Предложен метод за шифроване

 • 3DES
 • AES*

Задава методите за шифроване и удостоверяване, за да се свържете сигурно към дадена мрежа.

Забележка:  Тези елементи от менюто се появяват само когато Базова конфигурация е зададена на Съвместимост.

  Предложен метод за удостоверяване

 • SHA1
 • SHA256*
 • SHA512

  IPSec сертификат на устройство

Посочва сертификат на IPSec.

Забележка:  Този елемент от менюто се появява само когато Активиране на IPSec е зададено на Вкл.

  Връзки, удостоверени с предварително споделен ключ

 • Хост [x]
  • Адрес
  • Ключ

Конфигурира удостоверените връзки на принтера.

Забележка:  Тези елементи от менюто се появяват само когато Активиране на IPSec е зададено на Вкл.

  Връзки, удостоверени със сертификат

 • Хост [x] Адрес[/подмрежа]
  • Адрес[/подмрежа]
Полезна ли ви беше тази статия?
Top