Skip to Content Information Center
Lexmark MS431

Конфигуриране на LPD

Забележка:  Това меню се появява само в мрежовите принтери или в принтерите, които са прикачени към сървъри за печат.

Елемент от менюОписание

Забележка:  Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.

  LPD таймаут

 • 0–65535 seconds (90*) (0 – 65 535 секунди (90*)

Задава стойността за таймаут, за да спре сървъра Line Printer Daemon (LPD) от неопределено изчакване за висящи или невалидни задания за печат.

  Разделителна страница при протокола LPD

 • Изкл.*
 • Вкл.

Отпечатване на разделителна страница за всички задания за печат за LPD.

Забележка:  Разделителната страница е първата страница на дадено задание за печат, използвана за отделяне на заданията за печат и за идентифициране на автора на заявката на заданието за печат.

  Страница за край при протокола LPD

 • Изкл.*
 • Вкл.

Отпечатване на страница за край за всички задания за печат за LPD.

Забележка:  Страницата за край е последната страница на заданието за печат.

  Преобразуване на символа за връщане на каретката при протокола LPD

 • Изкл.*
 • Вкл.

Активира преобразуването при връщане на касетата.

Забележка:  Връщането на касетата е механизъм, който кара принтера да премести позицията на курсора до първата позиция на същия ред.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top