Skip to Content Information Center
Lexmark MS431

USB

Елемент от менюОписание

Забележка:  Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.

  PCL SmartSwitch

 • Изкл.
 • Вкл.*

Задава принтерът автоматично да превключва на „PCL дубликат“, когато полученото от USB порт задание за печат го изисква, без значение от езика на принтера по подразбиране.

Забележка:  Ако PCL SmartSwitch е изключен, тогава принтерът не преглежда входящите данни и използва езика по подразбиране на принтера, зададен в меню Конфигуриране.

  PS SmartSwitch

 • Изкл.
 • Вкл.*

Задава на принтера автоматично да превключва на „PS дубликат“, когато полученото от USB порт задание за печат го изисква, без значение от езика по подразбиране на принтера.

Забележка:  Ако PS SmartSwitch е изключен, принтерът не преглежда входящите данни и използва езика по подразбиране на принтера, зададен в меню Конфигуриране.

  Бинарен PS на MAC

 • Вкл.
 • Автоматично*
 • Изкл.

Задава на принтера да обработва бинарни PostScript задания за печат на Macintosh.

Забележки:

 • Когато е в позиция Вкл., принтерът обработва сурови бинарни PostScript задания за печат от компютрите, като използва операционна система Macintosh.
 • Когато е в позиция Автоматично, принтерът обработва задания за печат от компютрите, като използва операционна система Windows или Macintosh
 • Когато е в позиция Изкл., принтерът филтрира PostScript задания за печат, като използва стандартен протокол.

  Активиране на USB порт

 • Disable (Дезактивиране)
 • Разрешаване*

Активиране на стандартен USB порт.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top