Skip to Content Information Center
Lexmark MS431

Настройки на HTTP/FTP

Елемент от менюОписание

Забележка:  Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.

  Разрешаване на HTTP сървър

 • Изкл.
 • Вкл.*

Достъп до вградения уебсървър да наблюдава и управлява принтера.

  Разрешаване на HTTPS

 • Изкл.
 • Вкл.*

Конфигуриране на настройките на Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS).

  Force HTTPS Connections (Принудителни HTTPS връзки)

 • Вкл.
 • Изкл.*

Принуждава принтера да използва HTTPS връзки.

  Разрешаване на FTP/TFTP

 • Изкл.
 • Вкл.*

Изпращане на файл с помощта на FTP.

  Локални домейни

Задайте имената на домейните за сървърите HTTP и FTP.

Забележка:  Този елемент от менюто е достъпен само в вградения уебсървър.

  IP адрес на прокси сървър за HTTP

Конфигуриране на настройките на HTTP и FTP сървъра.

Забележка:  IP адресът на прокси сървъра за HTTP и IP адресът на прокси сървъра за FTP се появяват само в Embedded Web Server.

  IP адрес на прокси сървър за FTP

  IP порт по подразбиране за HTTP

 • 1 – 65535 (80*)

  HTTPS сертификат на устройство

  IP порт по подразбиране за FTP

 • 1 – 65535 (21*)

  Време за изчакване на HTTP/FTP заявки

 • 1 – 299 (30*)

Задайте необходимото време преди връзката на сървъра да спре.

  Нови опити за HTTP/FTP заявки

 • 1 – 299 (3*)

Задаване на броя на повторни опити за свързване към HTTP/FTP сървъра.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top