Skip to Content Information Center
Lexmark MS431

Ограничаване на външен достъп до мрежата

Елемент от менюОписание

Забележка:  Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.

    Ограничаване на външен достъп до мрежата

  • Изкл.*
  • Вкл.

Ограничаване на достъпа до места в мрежата.

Външен мрежов адрес

Посочване на мрежовите адреси с ограничен достъп.

Имейл адрес за известия

Посочване на имейл адреса, на който да се изпращат известия за вписани събития.

    Честота на PING

  • 1-300 (10*)

Посочване на интервала за заявки към мрежата в секунди.

Тема

Посочете темата и съобщението на имейла за уведомяване.

Съобщение

Полезна ли ви беше тази статия?
Top