Skip to Content Information Center
Lexmark MS431

SNMP

Забележка:  Това меню се появява само в мрежовите принтери или в принтерите, които са прикачени към сървъри за печат.

Елемент от менюОписание

Забележка:  Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.

  SNMP Versions 1 and 2c (SNMP протокол за управление на опростена мрежа версии 1 и 2c)

 • Enabled (Разрешено)
  • Off (Изкл.)
  • On (Вкл.)*
 • Разрешаване на SNMP
  • Off (Изкл.)
  • On (Вкл.)*
 • Enable PPM MIB (Активирай PPM MIB)
  • Off (Изкл.)
  • On (Вкл.)*
 • SNMP група

Конфигурирайте Протокол за управление на опростена мрежа (SNMP) версии 1 и 2c, за да инсталирате драйвери и приложения за печат.

  SNMP версия 3

 • Enabled (Разрешено)
  • Off (Изкл.)
  • On (Вкл.)*
 • Име на контекст
 • Set Read/Write Credentials (Задаване на данни за четене/запис)
  • Потребителско име
  • Парола за удостоверяване
  • Парола за поверителност
 • Set Read‑only Credentials (Задаване на данни само за четене)
  • Потребителско име
  • Парола за удостоверяване
  • Парола за поверителност
 • Authentication Hash (Удостоверяване на хеширане)
  • MD5
  • SHA1*
 • Minimum Authentication Level (Минимално ниво за удостоверяване)
  • Няма удостоверяване, няма поверителност
  • Удостоверяване, няма поверителност
  • Удостоверяване, поверителност*
 • Privacy Algorithm (Алгоритъм за поверителност)
  • DES
  • AES‑128*

Конфигурирайте SNMP версия 3, за да инсталирате и обновявате защитата на принтера.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top