Skip to Content Information Center
Lexmark MS431

Мрежа

Елемент от менюОписание

    Страница за настройка на мрежата

Отпечатване на страница, показваща конфигурираната мрежа и безжичните настройки по принтера.

Забележка:  Елементът на това меню е наличен само в мрежовите принтери или принтери, свързани със сървърите за печат.

    Свързани клиенти чрез Wi‑Fi Direct

Отпечатване на страница със списък на устройствата, които са свързани към принтера чрез Wi‑Fi Direct.

Забележка:  Този елемент от менюто се появява само когато Разрешаване на Wi‑Fi Direct е зададено на Вкл.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top