Skip to Content Information Center
Lexmark MS431

Конфигуриране на уведомления с имейл

  Конфигурирайте принтера да изпраща имейл уведомления, когато консумативите са на привършване, когато хартията трябва да бъде сменена или добавена или когато има заседнала хартия.

 1. Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

  Забележки:

  • Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
  • В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.
 2. Щракнете върху Настройки > Устройство > Известия > Конфигуриране на имейл уведомления, след което конфигурирайте настройките.

 3. Щракнете върху Задаване на имейл списъци и уведомления, след което конфигурирайте настройките.

 4. Приложете промените.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top