Skip to Content Information Center
Lexmark MS431

Конфигуриране на поверителни задания

 1. Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

  Забележки:

  • Вижте IP адреса на принтера на началния екран. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
  • В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.
 2. Кликнете върху Settings (Настройки) > Security (Защита) > Confidential Print Setup (Конфигуриране на поверителен печат).

 3. Конфигурирайте настройките.

  ИзползвайтеЗа да

  Макс. невалидни PIN кодове

  Задава броя пъти за въвеждане на невалиден PIN.

  Забележка:  Когато се достигне лимитът, заданията за печат за това потребителско име се изтриват.

  Срок на поверително задание

  Задава времето на изтичане за поверителни задания за печат.

  Забележка:  Поверителните задържани задания се съхраняват в принтера, докато не бъдат освободени или изтрити ръчно.

  Повтаряне на срока на задание

  Задайте времето на изтичане за повтаряне на задания за печат.

  Забележка:  Повтаряне на заданията за печат се съхранява в паметта на принтера за повторно отпечатване.

  Потвърждаване на крайния срок на задание

  Задайте срока, през който принтерът отпечатва копие преди да отпечата останалите копия.

  Забележка:  Задачите за проверка отпечатват едно копие, за да се провери дали то е удовлетворително, преди да се разпечатат останалите копия.

  Резервиране на срока на задание

  Задайте срока, за който принтерът съхранява задания за печат.

  Забележка:  Запазените задържани задания се изтриват автоматично след отпечатване.

  Require All Jobs to be Held (Изискване всички задания да бъдат задържани)

  Настройва принтера да задържи всички задания за печат.

  Запазване на дублирани документи

  Задава принтера да отпечатва всички документи със същото име на файл.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top