Skip to Content Information Center
Lexmark MS431

Възстановяване на фабричните настройки по подразбиране

  1. От контролния панел се придвижете до:

    Настройки >  > Устройство >  > Възстановяване на фабричните настройки по подразбиране >  > Възстановяване на всички настройки > 

  2. Изберете Да и след това натиснете .

Полезна ли ви беше тази статия?
Top