Skip to Content Information Center
Lexmark MS431

Регулиране на тъмнотата на тонера

  1. От контролния панел се придвижете до:

    Settings (Настройки) >  > Print (Печат) >  > Quality (Качество) >  > Toner Darkness (Тъмнина на тонера) > 

  2. Регулирайте настройката и след това натиснете .

Полезна ли ви беше тази статия?
Top