Skip to Content Information Center
Lexmark MS431

Свързване на кабели

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР:  За да избегнете риска от токов удар, по време на гръмотевична буря не задавайте настройки на продукта и не го свързвайте с електрически или кабелни връзки, като например със захранващия кабел, функцията за факс или телефона.

ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:  За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.

ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:  За да избегнете риска от пожар или токов удар, използвайте само захранващия кабел, предоставен с този продукт, или предложения за замяна от производителя разрешен кабел.

Предупреждение – потенциални щети:  За да избегнете загуба на данни или повреда на принтера, не докосвайте USB кабела, безжични мрежови адаптери или принтера в показаните зони по време на печат.

Порт на принтераФункция

1

USB порт на принтера

Свържете принтера към компютър.

2

Ethernet порт

Свържете принтера към мрежа.

3

Гнездо за захранващия кабел

Свържете принтера към електрически контакт.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top