Skip to Content Information Center
Lexmark MS431

Конфигуриране на настройките за режим на пестене на енергия

  Режим на заспиване

 1. От контролния панел се придвижете до:

  Настройки >  > Устройство >  > Управление на енергия >  > Времена на изчакване >  > Режим на заспиване > 

 2. Въведете времето, през което принтерът остава в режим на готовност, преди да влезе в режим на заспиване.

  Режим на хибернация

 1. От контролния панел се придвижете до:

  Настройки >  > Устройство >  > Управление на енергия >  > Времена на изчакване >  > Време на изчакване за активиране на режим на хибернация > 

 2. Изберете периода от време, преди принтерът да влезе в режим на хибернация.

 3. Забележки:

  • Не забравяйте да събудите принтера от „Режим на хибернация“, преди да изпратите задание за печат.
  • За да "събудите" принтера от режим на хибернация, натиснете бутона за захранване.
  • Embedded Web Server е дезактивиран, когато принтерът е в режим Hibernate (Хибернация).
Полезна ли ви беше тази статия?
Top