Skip to Content Information Center
Lexmark M1342

Lexmark markalı olmayan sarf malzemesi

Yazıcı Lexmark dışı bir sarf malzemesi veya parça algıladı.

Lexmark yazıcınız orijinal Lexmark sarf malzemeleri ve parçaları kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Başka marka sarf malzemesi veya parça kullanılması, yazıcının ve görüntüleme bileşenlerinin performansını, güvenilirliğini veya ömrünü etkileyebilir.

Tüm ömür göstergeleri, Lexmark sarf malzemeleri ve parçalarıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır; başka marka sarf malzemeleri ve parçalar kullanılması öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir. Görüntüleme bileşeninin öngörülen ömründen fazla kullanılması, Lexmark yazıcınıza veya ilişkili bileşenlerine zarar verebilir.

Uyarı—Hasar Tehlikesi:  Başka marka sarf malzemelerinin veya parçaların kullanılması, garanti kapsamını etkileyebilir. Başka marka sarf malzemelerinin veya parçaların kullanılması nedeniyle oluşan hasarlar garanti kapsamında olmayabilir.

Bu risklerin tümünü veya bir bölümünü kabul edip yazıcınızda orijinal olmayan sarf malzemeleri ya da parçalar kullanmaya devam etmek için X ve düğmelerine aynı anda basın ve 15 saniye basılı tutun

Bu riskleri kabul etmek istemiyorsanız üçüncü taraf sarf malzemesini ya da parçasını yazıcınızdan çıkarın ve orijinal bir Lexmark sarf malzemesi ya da parçası takın. Daha fazla bilgi için bkz. Orijinal Lexmark parçaları ve sarf malzemeleri kullanma.

X ve düğmelerine basıp 15 saniye basılı tuttuktan sonra yazıcı yazdırma işlemi yapmıyorsa sarf malzemesi kullanım sayacını sıfırlayın.

  1. Kontrol panelinden şuraya gidin:

     > Aygıt >  > Bakım >  > Yapıl. Menüsü >  > Sarf Malzemesi Kullanımı ve Sayaçlar > 

  2. Sıfırlamak istediğiniz parçayı ya da sarf malzemesini seçin ve ardından öğesini seçin.

  3. Uyarı mesajını okuyun ve ardından Devam >  öğesini seçin.

  4. Mesajı silmek için X ve düğmelerine aynı anda basın ve 15 saniye basılı tutun.

  5. Not:  Sarf malzemesi kullanım sayaçlarını sıfırlayamıyorsanız öğeyi satın aldığınız yere götürün.

Bu makale size yardımcı oldu mu?
Top