Skip to Content Information Center
Lexmark MS431

Бавно отпечатване

ДействиеYes (Да)Не

Стъпка 1

Уверете се, че кабелът на принтера е свързан надеждно към принтера и компютъра, сървъра за печат, допълнително или друго мрежово устройство.

Принтерът отпечатва ли бавно?

Отидете на стъпка 2.

Проблемът е решен.

Стъпка 2

 1. Уверете се, че принтерът не е в Безшумен режим.

  От контролния панел се придвижете до:

  Настройки >  > Устройство >  > Поддръжка >  > Меню за конфигурация >  > Операции с устройство >  > Безшумен режим > 

 2. Отпечатайте документа.

Принтерът отпечатва ли бавно?

Отидете на стъпка 3.

Проблемът е решен.

Стъпка 3

 1. В зависимост от операционната система определете разделителната способност за печат от диалоговия прозорец Printing Preferences (Предпочитания за печат) или Print (Отпечатване).

 2. Задайте разделителната способност на 600 dpi.

 3. Отпечатайте документа.

Принтерът отпечатва ли бавно?

Отидете на стъпка 4.

Проблемът е решен.

Стъпка 4

 1. От контролния панел се придвижете до:

  Настройки >  > Отпечатване >  > Качество >  > Разделителна способност на печат > 

 2. Задайте разделителната способност на 600 dpi.

 3. Отпечатайте документа.

Принтерът отпечатва ли бавно?

Отидете на стъпка 5.

Проблемът е решен.

Стъпка 5

 1. В зависимост от операционната система определете типа на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване".

  Забележки:

  • Уверете се, че настройките отговарят на заредената хартия.
  • Разпечатките с по-тежка хартия са по-бавни.
  • Хартия, която е по-тясна от Letter, A4 и Legal може да се отпечатва по-бавно.
 2. Отпечатайте документа.

Принтерът отпечатва ли бавно?

Отидете на стъпка 6.

Проблемът е решен.

Стъпка 6

 1. Уверете се, че настройките на принтера за текстура и тегло съвпадат със заредената хартия.

  От контролния панел се придвижете до:

  Настройки >  > Хартия >  > Конфигурация на носител >  > Типове носител > 

  Забележка:  Хартията с груба текстура и тежките хартии може да се отпечатват по-бавно.

 2. Отпечатайте документа.

Принтерът отпечатва ли бавно?

Отидете на стъпка 7.

Проблемът е решен.

Стъпка 7

Отстраняване на задържани задания.

Принтерът отпечатва ли бавно?

Отидете на стъпка 8.

Проблемът е решен.

Стъпка 8

 1. Уверете се, че принтерът не прегрява.

  Забележки:

  • Оставете принтера да се охлади след дълго задание за печат.
  • Спазвайте препоръчаната околна температура за принтера. За повече информация вижте Избор на място за принтера.
 2. Отпечатайте документа.

Принтерът отпечатва ли бавно?

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Проблемът е решен.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top