Skip to Content Information Center
Lexmark MX331

Възстановяване на фабричните настройки по подразбиране

  1. От началния екран докоснете Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Restore Factory Defaults (Възстановяване на фабрични настройки по подразбиране).

  2. От менюто Restore Settings (Настройки за възстановяване) изберете настройките, които искате да възстановите.

  3. Докоснете RESTORE (ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ).

  4. Следвайте инструкциите на дисплея.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top