Skip to Content Information Center
Lexmark MX331

Изтриване на паметта на принтера

Изключете принтера, за да изтриете енергозависимата памет или буферираните данни във Вашия принтер.

    За изтриване на енергонезависимата памет или отделни настройки, настройки на устройството и мрежата, настройки на защитата и вградени решения извършете следното:

  1. От началния екран докоснете Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Maintenance (Поддръжка) > Out of Service Erase (Не работи изтриване).

  2. Изберете полето с отметка Отстраняване на цялата информация на енергонезависимата памет, след това докоснете OK.

  3. Изберете или Start initial setup (Стартиране на първоначално конфигуриране), или Leave printer offline (Оставяне на принтера офлайн), след което натиснете OK.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top