Skip to Content Information Center
Lexmark MX331

Изпращане на факс

Забележка:  Уверете се, че факсът е конфигуриран. За повече информация вижте Настройване на принтера за изпращане на факс.

Използване на контролния панел

 1. Заредете оригиналния документ в тавата на АПУ или върху стъклото на скенера.

 2. От началния екран докоснете Fax (Факс), след което въведете необходимата информация.

  Променете настройките, ако е необходимо.

 3. Изпратете факса.

С помощта на компютър

Преди да започнете, се уверете, че драйверът на факса е инсталиран. За повече информация вижте Инсталиране на факс драйвера.

  За потребители на Windows

 1. От документа, който се опитвате да изпратите по факса, отворете диалоговия прозорец Print (Отпечатване).

 2. Изберете принтера, след което кликнете върху Properties (Свойства), Preferences (Предпочитания), Options (Опции) или Setup (Конфигуриране).

 3. Кликнете върху Fax (Факс) > Enable fax (Разрешаване на факс) > Always display settings prior to faxing (Винаги показвай настройките преди изпращане по факс), след което въведете номера на получателя.

  Ако е необходимо, конфигурирайте други настройките за факс.

 4. Изпратете факса.

  За потребители на Macintosh

 1. С отворен документ изберете File (Файл) > Print (Отпечатване).

 2. Изберете принтера, към който след името му е добавена думата – Факс.

 3. В полето To (До) въведете номера на получателя.

  Ако е необходимо, конфигурирайте други настройките за факс.

 4. Изпратете факса.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top