Skip to Content Information Center
Lexmark MX331

Насрочване на факс

    Забележка:  Уверете се, че факсът е конфигуриран. За повече информация вижте Настройване на принтера за изпращане на факс.

  1. Заредете оригиналния документ в тавата на АПУ или върху стъклото на скенера.

  2. От началния екран докоснете Fax (Факс) > To (Към) >въведете номера на факса > Done (Готово).

  3. Докоснете Send Time (Час на изпращане), конфигурирайте датата и часа, след което докоснете OK.

  4. Изпратете факса.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top